Contact Route  
   
Brinckerinckstraat, 2531 VD Den Haag | TEL. 070-3803751  
 
 
 
 
S.C.S.V. DE STER
Een voetbal vereniging met een surinaams-javaans achtergrond.
De afkorting S.C.S.V. staat voor Sociaal Cultureel & Sport Vereniging hetgeen al aangeeft dat u bij onze vereniging niet alleen kunt voetballen, maar ook kunt deelnemen aan onze sociale culturele activiteiten.

Op onze website leiden wij u op virtuele wijze rond in onze vereniging. Zo kunt onze statuten lezen uit welke personen het huidige bestuur bestaat en kunt u iets te weten komen over de ontstaansgeschiedenis van s.c.s.v. De Ster.

Daarnaast laten wij u iets over onze jaarlijkse terugkerende activiteiten, kunt u een wandeling maken over onze complex.
Wedstrijdprogramma en mededelingen van het bestuur en allerlei andere wetenswaardigheden kunt u op onze wesite terugvinden. Wilt u een reactie plaatsen, dat kan op onze gastenboek, of wilt u iets weten over s.c.s.v. De Ster, stuurt u ons dan een e-mail.
   
 
   
 
  BESTUURSMEDEDELING  
 


Uitslag kandidaat als bestuurslid voor de zittingsperiode 01 juli 2014 t/m 30 juni 2017.

Van de volgende personen is binnen de termijn een kandidaatstelling ontvangen:

      - I. Kapper (Voorzitter)
      - R. Rodgers (Secretaris)
      - M. Mangkoewihardjo (Wedstrijdsecretaris)

Er zal geen stemprocedure plaatsvinden, bovenvermelde kandidaten nemen bij acclamatie zitting in het bestuur voor de periode 01 juli 2014 t/m 30 juni 2017.

Het zittende bestuur zal trachten de vacante functies op te vullen, dit betreft onderstaande bestuursfuncties:

      - Penningmeester
      - Bestuurslid Facilitaire Zaken
      - Bestuurslid Jeugdzaken
      - Bestuurslid Activiteiten

Namens het bestuur,
R.Rodgers

 
     
   
 
 
 
 
 
aa

Wedstrijdprogramma senioren

aa Wedstrijdprogramma jeugd
 

Bericht voor de leden

   
 
 
   © s.c.s.v. de Ster  |  Den Haag