CONTACT
 

S.C.S.V. DE STER
Een voetbal vereniging met een surinaams-javaanse achtergrond.

De afkorting S.C.S.V. staat voor Sociaal Cultureel & Sport Vereniging hetgeen al aangeeft dat u bij onze vereniging niet alleen kunt voetballen, maar ook kunt deelnemen aan onze sociale culturele activiteiten.

Op onze website leiden wij u op virtuele wijze rond in onze vereniging. Zo kunt onze statuten lezen uit welke personen het huidige bestuur bestaat en kunt u iets te weten komen over de ontstaansgeschiedenis van s.c.s.v. De Ster.

Daarnaast laten wij u iets over onze jaarlijkse terugkerende activiteiten, kunt u een wandeling maken over onze complex.
Wedstrijdprogramma en mededelingen van het bestuur en allerlei andere wetenswaardigheden kunt u op onze website terugvinden. Wilt u een reactie plaatsen, dat kan op onze gastenboek, of wilt u iets weten over s.c.s.v. De Ster, stuurt u ons dan een
e-mail.
 
DE TOEKOMST VAN DE STER

Beste Leden,
Hierbij willen we jullie graag informeren over de stappen die we als bestuur de afgelopen maanden hebben gezet om de toekomst van De Ster duurzaam te kunnen waarborgen op onze locatie......Lees verder

 
CONTRIBUTIE

Beste leden,

Jullie kunnen de contributie (seizoen 2023 - 2024) betalen, door het bedrag over te maken naar:

NL80 INGB 0006 4448 12
t.n.v. s.c.s.v. De Ster


Stort het bedrag met vermelding  van de juiste persoonlijke gegevens en het team waarin je speelt.

Het Bestuur

 
NIEUW ROKERSBELEID
Per 31 maart 2023 mag alleen in de Abri (rokershok) gerookt worden. We werken aan een rookvrije sportcomplex, maar geven u nu nog de ruimte om te roken.

Het Bestuur
 
 Lees verder......

 
 
 
 
WEDSTRIJDPROGRAMMA
Bekijk hier het wedstrijdprogramma en de meest recente uitslagen van alle teams.
DE STER WANDELGROEP
De Ster Wandelgroep start elke vrijdagochtend om 10.00u aan de Brinckerinckstraat in Den Haag.
 
 
 
 
 
 
   
   Correspondentie adres:
   s.c.s.v. De Ster
   Brinckerinckstraat 71
   2531 VE  Den Haag
 Brinckerinckstraat 71
 2531 VE
 Den Haag
 070 380 375 1
 scsvdester@gmail.com